Kutsekvalifikatsiooni taotlemine


Eesti Maastikuarhitektide Liit on kutse andja


Kutsetunnistuse taotlemine on sätestatud hindamisstandarditega: Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 hindamisstandard või Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 hindamisstandard. Kutse andmine on reguleeritud Kutseseadusega ning Kutsenõukogu poolt kinnitatud Kutse andmise korraga.


Maastikuarhitekti kutset on võimalik taotleda kahel tasemel:


> Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, mille taotlemise eeltingimuseks on magistrikraadi ja neljaaastase töökogemuse olemasolu.


> Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8, mille taotlemise eeltingimuseks on doktorikraadi või muu sellega võrreldava akadeemilise kraadi olemasolu või on tegemist rahvusvaheliselt tunnustatud loovisikuga.


Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine, mis tähendab seda, et kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside omamist. Kompetentsid on erinevate tasemete juures veidi erinevad ning nende kohta leiate täpse info vastava taseme kutsestandardist.


Volitatud maastikuarhitekt (tase 7) on spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumiliste planeeringute ja maastikuarhitektuursete ehitusprojektide terviklahendusi ning hindama ehitatud keskkonda.

Volitatud maastikuarhitekt on võimeline andma tavapäraseid eksperthinnanguid oma erialal. Vajadusel osaleb maastikku puudutavate kohalike võistluste žüriides ning on võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes vastava ala asjatundjana.


Volitatud maastikuarhitekt-ekspert (tase 8) on tippspetsialist, kellel on doktorikraad või muu sellega võrreldav akadeemiline kraad või on ta rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumiliste planeeringute ja maastikuarhitektuursete ehitusprojektide terviklahendusi ning hindama maastikku ja ehitatud keskkonda. Töötab välja uusi meetodeid tööülesannete lahendamiseks.


Lisaks on kutsesüsteemi osa ka maastikuarhitekti eetikakoodeks

 

Kutse taotlemiseks valmistage ette kõik nõutud materjalid ja saatke taotlus aadressile info@maastikuarhitekt.ee


Kõigil esitatud failidel peab olema nimetuses "perenimi_eesnimi_faili sisu kajastav märksõna". Kuna failid võivad olla mailile saatmiseks liiga mahukad, siis täpsed juhtnöörid failide esitamiseks saate peale taotluse esitamist. Samale aadressile võib saata ka küsimused, mis jäävad õhku peale kõigi dokumentidega tutvumist. Tüüpilisematele küsimustele on vastatud Korduma kippuvate küsimuste all!


Kutseomistamistasu palume kanda Eesti Maastikuarhitektide Liidu arveldusarvele nr EE532200221063609078. Selgituseks märkida kutseomistamistasu ja maksja ees- ja perekonnanimi.


Kutsekomisjon tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. 

Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on augustis 2018.


Maastikuarhitekti kutse andmist kureerib Reet Soans (info@maastikuarhitekt.ee 5060 834)
                         
                                                                                           
                                                          
                                                                Registreerida saab SIIN