Korduma kippuvad küsimused


 • Kui mul on diplom nelja-aastase maastikuarhitektuuri eriala bakalaureusekraadiga, kas see on sobilik taotlemaks maastikuarhitekti kutsetunnistust?


Jah, 4-aastane bakalaureusekraad on võrdsustatud käesoleval ajal magistrikraadiga. Seda reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus (§12). • Kuidas hinnatakse minu erialaseid oskusi?


Hindamine on kompetentsipõhine, mis tähendab seda, et kutse taotleja peab tõestama kompetentside olemasolu. Selleks tuleks esitatavate tööde valimisel lähtuda sellest, et valik annaks hea ülevaate kõigist kompetentsidest.

 


 • Kuidas saaksin enda kompetentse kõige paremini tõestada?


Selleks tuleks kutsetunnistuse taotlemisel esitatud tööd valida nii, et esindatud oleksid kõik kompetentsid, vt kutsestandard osa A punktid 2.1. – 2.6. Kuna erinevate tööde spetsiifikast tulenevalt on osade tööde koostajaks suurem töörühm, siis tuleks selgelt välja tuua enda osalus töös. Seda saab teha vormis Lisa 3. Eneseanalüüs. Samas saab esitada ka kõik muu konkreetsesse projekti kuuluva info, mida taotleja peab oluliseks hindamiskomisjonile esitada.

 

Väljavõte kutsestandardist:

Kohustuslikud tööosad:

A.2.1 Maastikuarhitektuursete ehitusprojekti koostamise juhtimine

A.2.2 Maastikuarhitektuurse ehitusprojektide koostamine selle kõigis staadiumites

A.2.3 Planeeringute koostamise juhtimine

A.2.4 Planeeringu maastikuarhitektuurse osa koostamine kõigis planeeringu liikides

A.2.5 Planeeringute kõigi liikide ja ehitusprojektide ning ehitiste hindamine maastiku osas

A.2.6 Maastiku uurimine ja hindamine • Kui palju ja kuhu tuleb kutseomistamise tasu maksta?


Kutseomistamistasu (http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10453745/hinnad) palume kanda Eesti Maastikuarhitektide Liidu arveldusarvele nr 221024513637. Selgituseks märkida kutseomistamistasu ja maksja ees- ja perekonnanimi. • Kust ma leian kutse taotlemise avalduse?


Avalduse leiab Kutsekoja kodulehelt hindamisstandardite lisadest (pdf). Avalduse jm nõutavad vormid rtf-failina saad alla laadida siit. • Kas elulookirjeldus võib olla ka muus vormingus või peab kasutama kindlasti seda blanketti, mis on hindamisstandardis esitatud?

Elulookirjeldus võib olla ka muus vormingus. Näidisvormi saab kasutada nö eeskujuna. Seal on näha, mis laadi infot elulookirjeldus sisaldama peaks.


 • Kas lisaks digitaalselt esitatavatele töödele tuleb kõik samas mahus esitada ka paberkandjal? Mis saab paberkandjal töödest peale taotlusvooru lõppu?

Jah, kõik tööd on vaja esitada ka paberkandjal, sest suuri jooniseid on arvutist ebamugav vaadata (nt orienteerumine tingmärkide ja joonise sisulise osa vahel 2ˇ1 on tüütu). Kõik paberkandjal materjalid tagastatakse omanikele peale taotlusvooru lõppu.


 • Kas portfoolio (nii digitaal- kui paberkujul tööd) tuleb esitada samaaegselt taotlusega?

Ei tule. Kui taotluste esitamise aeg on läbi, siis vaadatakse, palju taotlejaid oli ning otsustatakse, kuidas on kõige mõttekam nii digitaalsed kui ka paberkujul materjalid meile edastada. See info saadetakse kõikidele taotlejatele nädala jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.


 • Kuidas vormistada digitaalseid materjale?

Taotlus:

 1. Taotlus peab olema esitatud pdf-formaadis.
 2. Kõik taotluse juurde kuuluvad dokumendid peavad olema koos ühes failis (s.h. skaneeritud materjal pildina), mille leheküljed on nummerdatud. Isikut tõendava dokumendi puhul on vajalik ID-kaardi mõlema poole koopia ning need tuleb paigutada samale leheküljele.
 3. Fail nimi peab olema: „perenimi_eesnimi_kutse_taotlemine"


Projektid:

 1. Esitatud tööde failid peavad olema pdf-formaadis.
 2. Iga töö peab olema tervikuna ühes failis (tiitelleht, seletuskiri, kõik joonised ja lisad).
 3. Tööde failid peavad olema nimetatud töö nimega.
 4. Kõik leheküljed peavad olema õige orientatsiooniga.

                         
                             
                                 Info programmi ja piletite kohta SIIN