Korduma kippuvad küsimused


 • Kui mul on diplom nelja-aastase maastikuarhitektuuri eriala bakalaureusekraadiga, kas see on sobilik taotlemaks maastikuarhitekti kutsetunnistust?


Jah, 4-aastane bakalaureusekraad on võrdsustatud käesoleval ajal magistrikraadiga. Seda reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus (§12).


 • Kuidas hinnatakse minu erialaseid oskusi?


Hindamine on kompetentsipõhine, mis tähendab seda, et kutse taotleja peab tõestama kompetentside olemasolu. Selleks tuleks esitatavate materjalide valimisel lähtuda sellest, et valik annaks hea ülevaate kõigist kompetentsidest. 

 

 • Kuidas saaksin enda kompetentse kõige paremini tõestada?


Selleks tuleks kutsetunnistuse taotlemisel esitatud materjalid valida nii, et esindatud oleksid kõik kompetentsid (v.t. Vorm H1). 


 • Kui palju ja kuhu tuleb kutseomistamise tasu maksta?


Kutseomistamistasu (http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10453745/hinnad) palume kanda Eesti Maastikuarhitektide Liidu arveldusarvele IBAN EE532200221063609078. Selgituseks märkida kutseomistamistasu ja maksja ees- ja perekonnanimi.


 • Kust ma leian kutse taotlemise avalduse?


Siit saad alla laadida avalduse ja vormi H1.


 • Kuidas esitada elulookirjeldus?

Elulookirjeldus võib olla vabas vormis. Oluline on, et kõik vajalik info on seal ära toodud.

 • Kuidas vormistada digitaalseid materjale?

Taotlus:

 1. Taotlus ja kõik lisatud materjalid peavad olema esitatud pdf-formaadis.
 2. Isikut tõendava dokumendi puhul on vajalik ID-kaardi mõlema poole koopia ning need tuleb paigutada samale leheküljele.
 3. Kõik materjalid tuleb pakkida ühte konteinerisse.
 4. Konteineri nimi peab olema: „perenimi_eesnimi_kutse_taotlemine"
Suurte failid puhul küsida nõu info@maastikuarhitekt.ee