Maastikuarhitektuuri kuu aruteluõhtud

Igal kolmapäeval kl 19 toimub diskussiooniõhtu. Koht: Klubi Maailm (Tartu)

 

Avaüritus 7. aprillil: "Kodanik teab paremini"
Teemaks Kodanikualgatus ja elanike kaasamine linnaruumi küsimustesse.

 

Kolme näite - Päeva tn park Karlovas, Emajõe allee Supilinnas ja Lina tn haiglakompleksi detailplaneering -  põhjal räägitakse kodanikualagatusest ja lahatakse eelpool mainitud projekte. Arutlevad: Mart Hiob (Supilinna Selts, EMAL), Jüri Kull (Merko Ehitus), Peep Mardiste (Eestimaa Rohelised), Jaana Veskimeister (EMAL).

 


14. aprillil: „Aiad surnutega“. Räägime kalmistutest, kalmistukultuurist ja selle muutumisest ajas. Kas surnuaed võib ühel hetkel muunduda tavaliseks linnapargiks, puhkekohaks? Oleks see eetiline? Keda see riivaks, miks? Külalisesineja Taavi Pae.


21. aprillil: "Linnaloom". Rebased tahavad linnas elada, jäneseid on vähe, kasse hukatakse. Kas inimese sekkumine on vajalik? Milline on maastikuarhitekti roll linna loomale koduseks/ mittekoduseks muutmisel? Kutsutud esinejaks on Heiki Valner Eesti Loomakaitse Seltsist.

 

28. aprillil: "Maastikuarhitekti ametieetika". Milleks on vaja eetikakoodeksit, kui me kõik teame ju, kuidas peab ja tohib? Kas me suudame suhtuda võrdse tähelepanuga oma tagahoovis ja teises linnas toimuvasse? Kas me oleme alati kindlad, et meie sekkumine on vajalik/ asjatundlik? Kuidas õpetada end loobuma, kui jõud üle ei käi?

 

Korraldaja: Eesti Maastikuarhitektide Liit

 

                         
                                                                                           
                                                          
                                                         
                                  7. augusti õppepäevale saab registreerida SIIN