Uudis

Kevadel edasi lükatud Aleksander Niine 110. sünniaastapäevale pühendatud konverents toimub 23. oktoobril Eesti Kunstiakadeemias

16. september 2020
UUS TEADE!

Kuna EKA saalis on Covid-19 reeglite tõttu osalejate arv piiratud, siis on avatud lisaregistreerimine veebikonverentsile, osalemise hind 10€. Registreerimine kestab 20. oktoobrini.

Kõik kevadel registreerunud on oodatud konverentsil osalema Eesti Kunstiakadeemia aulasse, ruum A101 (Põhja puiestee 7, Tallinn)

Tallinna Botaanikaia, Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu koostöös ning
Eesti Kultuurkapitali toel 23. oktoobril 2020 toimuv rahvusvaheline konverents küsib, millist elukeskkonda me omale linnas soovime ning milliseid samme on vaja astuda toimetulekuks kliimamuutusega.

Konverents on pühendatud Eesti esimese maastikuarhitekti Aleksander Niine 110. sünniaastapäevale. Aleksander Niine on Eesti haljastuskultuuri üheks teerajajaks, kes sai oma hariduse Inglismaal Readingi Ülikoolis, uuris ja suunas tugevalt maastikuarhitektuuri ja iluaianduse arengut Eestis, töötades nii ERKI õppejõuna, Teaduste Akadeemia teadurina kui Tallinna Botaanikaaia maastikuarhitektina.

Konverentsile on kutsutud esinema eksperdid nii Eestist kui välismaalt, kes tutvustavad visioone, ühiskondlikke kokkuleppeid ja uudseid praktikaid toimetulekuks kliimamuutustega linnades.


KONVERENTSI PÄEVAKAVA:
10.00 Avasõnad
Urve Sinijärv – Tallinna Botaanikaaia direktor

10.10 Maastikuarhitekt Aleksander Niine tegevus ja pärand
Ingrid Sembach-Hõbemägi – Ajakirja Aed peatoimetaja, maastikuarhitekt
Andres Levald – Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, maastikuarhitektlinnaplaneerija

10.50 Maastikuarhitekt Reidi teel
Kersti Lootus – OÜ Lootusprojekt, maastikuarhitekt
Ulve Pärn – TPJ IB OÜ haljastuse juhtivspetsialist

11.20 Kliimamuutustega kohanemine ehk ennekõike mõtteviisi muutmine
Kristiina Kupper – Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastuse osakonna juhataja,
linna maastikuarhitekt, TalTech’i doktorant
Maila Kuusik – Tallinna Energiaagentuuri analüütik
11.50 Lõuna
12.45 Carbon-neutral Helsinki 2035
Alpo Tani – Helsingi linnavalitsuse strateegiline linnaplaneerija
13.30 Sustainable landscape construction – an operating model for green industry
Emilia Weckman – Aalto Ülikool, maastikuarhitekt
14.15 Tallinn Wet City
Claudia Pasquero – ecoLogicStudio arhitekt
Ettekanded on inglise keeles ja ilma tõlketa.
15.00 Kohvipaus
15.30 Elurikkus linnades
Karin Bachmann – OÜ Kino maastikuarhitekt, Eesti Kunstiakadeemia doktorant
Mart Meriste – Nordic Botanical OÜ bioloog ja ökoloog, looduskaitse praktik
16.00 Lõpetamata linn: Tallinna rohevõrgustik. Peatükk EKA uurimisprojektist
Katrin Koov – EKA õppejõud, Eesti Arhitektide Liidu asepresident, arhitekt
Eve Komp – MTÜ Ruumiringlus vedaja, arhitekt

                     VEEBIKONVERENTSILE REGISTREERIMINE


                  *******************************************
NEW MESSAGE!

As the number of participants in the EAA hall is limited due to the Covid-19 rules, additional registration for the web conference is open, the price of participation is 10 €. Registration is open until October 20.

All those who have registered in spring are invited to participate in the conference at the hall of the Estonian Academy of Arts, room A101 (Põhja puiestee 7, Tallinn)

International conference dedicated to the 110th birth anniversary of Aleksander Niine
Challenges of Landscape Architecture in Climate Change
An international conference on 23 October 2020, organized by the Tallinn Botanic Garden, the
Estonian Association of Architects and the Estonian Landscape Architects' Union, supported by
the Cultural Endowment of Estonia will ask what kind of living environment we want in our cities
and what steps need to be taken to deal with climate change.

Location: Estonian Academy of Arts (EAA), A101

CONFERENCE AGENDA:
10:00 Opening words
Urve Sinijärv – Director of Tallinn Botanic Garden
10:10 Activities and legacy of landscape architect Aleksander Niine
Ingrid Sembach-Hõbemägi – Editor-in-Chief of Magazine “Aed”, landscape architect
Andres Levald – Ministry of Finance, Advisor to the Planning Department, landscape architect
and urban planner
10:50 Landscape architect on Reidi road
Kersti Lootus – LLC Lootusprojekt, landscape architect
Ulve Pärn – TPJ IB LLC, leading landscape specialist
11:20 Adapting to climate change and changing the way we think
Kristiina Kupper – Head of the Tallinn Urban Environment and Public Works Department, urban
landscape architect, PhD student at TalTech
Maila Kuusik – Tallinn Energy Agency, analyst
11:50 Lunch
12:45 Carbon-neutral Helsinki 2035
Alpo Tani – Strategic City Planner for the City of Helsinki
13:30 Sustainable landscape construction - an operating model for green industry
Emilia Weckman – Aalto University, landscape architect
14:15 Tallinn Wet City
Claudia Pasquero – ecoLogicStudio, architect
15:00 Coffee break
15:30 Urban biodiversity
Karin Bachmann –LLC Kino, landscape architect, PhD student at the Estonian Academy of Arts
Mart Meriste – LLC Nordic Botanical, biologist and ecologist, nature conservation practitioner
16:00 Unfinished city: Tallinn green network. Chapter of EAA’s research project
Katrin Koov – EAA lecturer, vice president of the Estonian Association of Architects, architect
Eve Komp – NGO Ruumiringlus, architect

                             WEB CONFERENCE REGISTRATION  
 
NB! Whoever registered in the spring does not have to do it again.
If you have any questions, send them to info@maastikuarhitekt.ee

Bank details:
Estonian Association of Landscape Architects (EMAL) IBAN: EE682200221024513637
Add your name or invoice number to the transfer. Thank you!