Kutsetunnistus

Tutvustus

Mis on maastikuarhitekti kutse?

Maastikuarhitekti kutset on võimalik taotleda kahel tasemel:

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, mille taotlemise eeltingimuseks on erialane magistrikraad ja vähemalt 4-aastane erialane järjepidev töökogemus peale kraadi omistamist.

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8, mille taotlemise eeltingimuseks on vähemalt 5-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 10 aasta jooksul ja lisaks vastab vähemalt viiele järgmistest nõuetest:
* on omandanud doktorikraadi maastikuarhitektuuri valdkonnas;
* on rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, tema loomingut on pärjatud rahvusvahelise auhinnaga tunnustatud kultuuriasutuse või erialaliidu poolt;
* on saanud auhinnalise või äramärgitud koha maastikuarhitektuurivõistluselt, mida on hinnanud rahvusvaheline žürii;
* on valitud esinema rahvusvahelisel maasitkuarhitektuurinäitusel;
* on osalenud üleriikliku avaliku (maastiku)arhitektuurivõistluse žürii töös;
* tema loomingut on pärjatud Kultuurkapitali aastapreemiaga või Riigi Kultuuripreemiaga;
* on osalenud autori või kaasautorina rahvusvahelises projektis maastikuarhitektuuri või ruumilise planeerimise valdkonnas;
* omab töökogemust planeerimise või projekteerimise projektijuhina või maastikuarhitektide töörühma juhina;
* omab töökogemust projekteerimisbüroo või maastikuarhitektibüroo juhtimisel;
* on aktiivselt ja tulemuslikult tegutsenud maastikuarhitekte ja/või maastikuarhitektibüroosid koondava ühenduse juhatuses, eestseisuses või nende moodustatatud töörühmades;
* on avaldanud kirjutisi välisriigi tunnustatud eriala(aja)kirjanduses;
* on avaldatud tema eelretsenseeritud artikkel eriala(aja)kirjanduses;
* on erialase raamatu või õpiku autor või üks autoritest;
* on esinenud rahvusvahelistel konverentsidel eelretsenseeritud ettekandega;
* on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma eriala mingis kitsamas lõigus;
* on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga ja/või teadustöö valdkonnas ja/või on koostanud erialaseid metoodikaid.

*******
Kutse andmist puudutav info on hetkel uuendamisel. Uus info kuvatakse kodulehel juuli kuu jooksul. 
Järgmine taotlusvoor toimub sügisel 2019, taotluste esitamise tähtaja täpsustame samuti juulis 2019.