Kutsetunnistus

Kutse- ja hindamiskomisjon

Kutse andmine on reguleeritud Kutseseaduse ja Kutsenõukogu poolt kinnitatud Kutse andmise korraga.

Hindamine on sätestatud hindamisjuhendiga.

Kutsekomisjoni koosseis:
Nele Nutt – esimees
Ülle Kunnus – aseesimees
Age Alas
Heiki Kalberg
Indrek Rünkla
Lilian Hansar
Sulev Nurme
Toomas Muru

Hindamiskomisjoni koosseis:

Teele Nigola - esimees
Sirle Salmistu - aseesimees
Kristiina Hellström
Terje Ong
Minea Kaplinski
Mare Maran