Võistlus

Männi pargi ideevõistlus

08. november 2018

ALGUS: 9. novembril 2018

OSALEMISTAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 26. novembril 2018 kell 16.00 (kaasaarvatud)

IDEEKAVANDITE ESITAMISE TÄHTAEG: 5. märtsil 2019 kell 16.00 (kaasaarvatud)

Maastikuarhitektuurne 2-etapiline ideevõistlus. Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse tema poolt pakutud kavandi alusel projekteerimistööde leping Männi pargi puhkeala rekonstrueerimiseks.


Ideekonkursi auhinnafond on kokku 9500 eurot. Auhinnafond jaguneb alljärgnevalt:

  • Esimese koha auhinnatasu 5000 eurot.
  • Ülejäänud kolm teises etapis osalejat (kavandi esitajat) saavad korrektselt esitatud kavandite eest ergutuspreemiad igaüks summas 1500 eurot.

Žürii võib sobiva ideekavandi puudumisel auhinna kogusumma ulatuses konkursil osalejate vahel ümber jagada või jätta välja andmata.


Konkursi töid hindab 7-liikmeline žürii:

  • Ülle Kunnus – EMAL; volitatud maastikuarhitekt tase 7, volitatud arhitekt tase 7
  • Toomas Põld – EMAL; volitatud maastikuarhitekt tase 7
  • Ivar Lubjak – EAL; volitatud arhitekt tase 7
  • Urmas Kaldaru -Tallinna Linnaplaneerimisamet, linnadisainer
  • Kristiina Kupper - Tallinna Keskkonnaamet, haljastuse osakonna juhataja - linna maastikuarhitekt
  • Ain Järve - Tallinna Kommunaalamet, asutuse Kadrioru Park juhataja
  • Eva Tallo - Tallinna Kommunaalamet, Inseneriosakonna peaspetsialist
  • Lauri Laats - Mustamäe LOV, linnaosa vanem


Männi pargi ideevõistluse materjalid saab alla laadida siit:

1. Konkursi juhend
2. Võistlusülesanne
3. Lisad
 Lisa A Geodeetiline alusplaan, fail 1 - pdf / fail 2 - dwg / fail 3 - bdoc
 Lisa B Puistu haljastusväärtuslik hinnang, fail 1 - doc / fail 2 - pdf / fail 3 - dwg
 Lisa C Illustreeriv materjal: võistlusala fotod (olemasolev olukord), lae alla siit
 Lisa D Nõuded ja soovitused mänguväljakute kavandamiseks

Lisainfo: info@maastikuarhitekt.ee


KORRALDAJAD: 

Eesti Maastikuarhitektide Liit

koostöös Tallinna Keskkonnaametiga


/////////
Esitatud küsimused ja vastused